Optag på Produktionshøjskolen Møllen i foråret 2019

Hvis du starter på Produktionshøjskolen Møllen i foråret 2019 kan du færdiggøre det forløb du er startet på. Det gælder for optag på Kombineret Ungdomsuddannelse med optag i januar. Desuden gælder det for optag på et produktionsskoleforløb og EGU. STU er ikke berørt af den nye uddannelse.

Forberedende Grunduddannelse

Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Fra 1. august 2019 bliver vi en del af den Forberedende Grunduddannelse på Vestegnen – FGU Vestegnen.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en helt ny uddannelse.

Den er for dig under 25 år, der vil gøre dig parat til ungdomsuddannelse eller job.

Du kan vælge mellem tre spor:

Almen grunduddannelse
Produktionsgrunduddannelse
Erhvervsgrunduddannelse
Forberedende grunduddannelse (FGU) tager udgangspunkt i dine behov med faglige udfordringer, der passer til dit niveau.

Den er fleksibelt opbygget med forskellige på- og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor.

Uddannelsen rummer både teori og praksis. Undervisningen er organiseret i hold- og arbejdsfællesskaber i et attraktivt ungemiljø, hvor der også bliver plads til fx idræt, sundhed, foredrag, teater, musik, konkurrencer, fester m.m.

Download folder om FGU her

FGU Vestegnen

FGU Vestegnen er en institution, der er en fusion af 4 produktionsskoler og med medarbejdere fra 3 VUC-skoler skal den udbyde den nye FGU-uddannelse fra 1. august 2019.

Se mere om fgu vestgenen her 

 

Produktionsskoler:

Glostrup Albertslund produktionshøjskole
Produktionsskolen Møllen, Ishøj
Hvidovre Produktionsskole
Produktionshøjskolen Brøndby

 

Medarbejdere fra:

Vestegnen HF og VUC
KVUC
HF og VUC København Syd

Direktør FGU Vestegen

Hanne Fischer

Dækningsområde for FGU Vestegnen

Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

Optagelse på FGU-Vestegnen

For at du kan blive optaget på FGU, skal du tale med din vejleder i din kommune. Vejlederen finder ud af, om du er i målgruppen.

Sammen finder I ud af en uddannelsesplan for dig. Derefter skal du vælge en FGU-skole, hvor du kunne tænke dig at gå.

Hvis du bor i en af de ovenstående 7 kommuner, så er du garanteret optagelse i FGU Vestegnen. Søger du andre FGU-skoler, kræver det, at de har plads.

Uddannelsen vil for de fleste unge blive indledt på basis, som introducerer til de tre uddannelsesspor.

På basis er der løbende optag, mens der i de tre spor er optag to gange om året. Både på basis og i sporene er det muligt at få undervisning på forskellige niveauer. Et forløb på basis varer normalt op til 20 uger.

Du kan indlede et FGU-forløb med et afsøgningsforløb på op til to uger. Forløbet kan danne grundlag for en vurdering af, om du skal fortsætte med FGU.

På FGU-skolen udarbejder du sammen med din lærer/vejleder en forløbsplan, der mere detaljeret beskriver dit ophold på FGU.

Du kan gå på uddannelsen i op til to år. Du får tilbudt en ordblindetest og der er mulighed for at få en mentor.

Du får skoleydelse, og der er et dagligt måltid.

Produktionsskolen Møllen  Pilemøllevej 90  2635 Ishøj   4399 1907  info@ps-m.dk  CVR  18910977