Kombineret ungdomsuddannelse 

LINJELÆRER –  KUU

Claus

26 34 43 88

Byggepladsassistent
Kombineret ungdomsuddannelse

Er du praktisk anlagt, kan du lide at bruge din krop, når du arbejder, og kunne du tænke dig at beskæftige dig med for eksempel murerarbejde, betonudstøbning, brolægning, etablering og vedligeholdelse af grønne anlæg, så er uddannelsen som erhvervsassistent på byggepladsen noget for dig.

Den kombinerede uddannelse er en toårig uddannelse, hvor der veksles mellem skole og erhvervstræning, men som tager udgangspunkt i det praktiske arbejde.

Du kommer til at få forståelse for materialer, værktøj og tekniske arbejdsredskaber, du lærer om sikkerhed og arbejdsmiljø samt få et godt indblik og erfaring med arbejde på forskellige arbejdspladser inden for byggebranchen.

Du får tilknyttet en kontaktperson som under hele uddannelsen som vil følge, støtte og vejlede dig i din personlige, sociale og faglige udvikling.

Uddannelsen er for dig der har lyst til at uddanne dig og arbejde inden for byggebranchen.

 

Undervisning i hovedfagene:

Brolægning:

Afretning
Nivellering
Lægning af forskellige typer belægning og mønstre
Materialeberegning

Bygningsstruktør:

Forskalling
Forskalning med former
Støbning 
Armering

Murerarbejde:

Afretning
Nivellering
Opmuring af forskellige mønstre
lægning af klinker og opsætning af fliser
Materialeberegning

Derudover introduceres du også til grundlæggende tømrerteknikker.

 

Eksamensbevis:

Dansk på D niveau
Matematik på D niveau
Føstehjælpskursus


 

Andre fag og aktiviteter:

Du får undervisning i dansk og matematik, it, i at forstå arbejdstegninger og kunne bruge tegneprogrammer, materiale, værktøjs- og maskinekendskab, psykologi og meget andet.

Undervejs i forløbet kommer du på virksomhedasbesøg, ekskursioner, og til at deltage i fælles arrangementer og fester sammen med de ande studerende på den kombinerede ungdomsuddannels i Københavns omegn.

Undervisning i sikkerhed, ergonomi og arbejdsmiljø vil indgå i uddannelsen, ligesom vi vil arbejde med kommunikation, kundekontakt og service, så du vil blive rustet til at begå dig på forskellige arbejdspladser og være trænet i at bruge din krop korrekt, så du kan holde mange år på arbejdsmarkedet.

Erhvervstræning

Du vil komme i erhvervstæning / praktik 4 gange i løbet af 2 år ( i alt i 20 uger), hvilket svarer til ½ år. Erhvervstræningen finder sted i forskellige større firmaer i byggebranchen, det vil primært være private firmaer-

Job og fremtidige uddannelsesmuligheder:

Som erhvervsassistent på byggepladser indenfor byggebrancen, hvor der i de kommende år virkelig bliver brug for faglært arbejdskraft.

Produktionsskolen Møllen  Pilemøllevej 90  2635 Ishøj   4399 1907  info@ps-m.dk  CVR  18910977